Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Hjørring Varmeforsyning

Hjørring Varmeforsyning

|
Nordjylland
|
Indrykket 19-12-2018

Økonomichef

Hjørring Varmeforsyning søger økonomichef, med ansvaret for administrations- og økonomiafdelingen, i Danmarks 5. største forbrugerejede fjernvarmeselskab.

Stillingsbetegnelse:
Økonomichef

Arbejdsgiver:
Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a.
Buen 7
9800 Hjørring

Refererer til:
Direktøren

Ansættelsesforhold:
Der tilbydes løn- og ansættelsesvilkår på baggrund af erfaring og kvalifikationer.

Tidsplan:
Ansøgningsfrist 15. januar 2019

Ansøgning sendes via:
Knappen "Ansøg / Send ansøgning"

Forventet tiltrædelse:
Den 1. marts 2019 - eventuelt 1. april 2019

Yderligere oplysninger:
Kan fås ved fortrolig henvendelse til:
Direktør Per Sørensen
Mobil nr.: 4041 6197
E-mail: ps@hjvarme.dk

Stillingsbeskrivelse
Økonomichefen for Hjørring Varmeforsyning har ansvaret for administrationsafdelingen og refererer jf. organisationsdiagrammet direkte til direktøren. Den nye økonomichef bliver en del af lederteamet og er samtidig leder for de 5 medarbejdere i administrationen. Du vil sammen med direktøren og forsyningschefen skulle forberede og deltage i bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder. Via deltagelse i disse møder kommer du tæt på, hvor der tages beslutning om de overordnede rammer for Hjørring Varmeforsynings drift, investeringer og finansiering. Du får en proaktiv rolle, hvor du deltager i optimering af eksisterende processer samt implementering af nye, kommer med forbedringsforslag og understøtter forretningen med strategisk og økonomisk sparring.

Økonomichefen har som leder af administrationen ansvaret for at sætte rammer og understøtte medarbejderne i deres opgaver på en måde, så de trives, motiveres til udvikling og tager initiativer og ansvar. Det er derfor afgørende, at økonomichefen understøtter en kultur, hvor medarbejdere trives med udvikling og forandring, samtidig med at de sikrer, at den daglige drift gennemføres effektivt og med høj kvalitet.

Økonomifunktionen er en samlende central funktion i virksomheden, og det er derfor vigtigt, at medarbejderne har overblik over den samlede forretning og kan se, når der er rum for udvikling og forbedring.

Økonomichefen skal organisere arbejdet, så der er ressourcer til at bidrage med kort varsel, når der er brug for analyser og beslutningsgrundlag. Det betyder bl.a., at økonomichefen skal kunne delegere arbejdsopgaver til andre, så økonomichefen selv har rum til at arbejde fokuseret og intensivt, når det er påkrævet.

Du kommer desuden også til at have indflydelse på udviklingen og indfrielsen af virksomhedens ambitioner. Som økonomichef kommer du til at arbejde med en bred vifte af opgaver og vil medvirke i udviklingen og automatiseringen af forretningsgange, interne kontroller og processer samt vedligeholdelse og udvikling af rapporteringssystemer. Du bliver ligeledes ansvarlig for budgetter samt opfølgning af disse.

Økonomichefen får ansvaret for og skal medvirke til:

 • At udføre finansielle analyser af rentabilitet, likviditet og soliditet i virksomheden
 • At sikre overholdelse af gældende lovgivning inden for skat, moms og afgifter samt tariffer
 • At sikre, at valg af regnskabsprincipper understøtter et retvisende billede
 • At udføre korrekt og rettidig økonomirapportering
 • Ansvarlig for udarbejdelse, opfølgning og sikring af periode- og årsregnskaber
 • At klargøre virksomhedens årsregnskab til ekstern revision
 • Etablering og sikring af interne kontroller i selskabets forretningsgange og procedurer i samarbejde med bogholderiet
 • Indberetning til offentlige myndigheder, herunder energimyndighederne
 • Udarbejdelse af og opfølgning på budget og likviditetsprognoser
 • Likviditetsstyring og kreditfaciliteter, herunder varetagelse af den daglige kontakt med banker og finansieringsinstitutter
 • Skatteforhold, herunder skatteberegninger, selvangivelser m.m.
 • Forsikringsforhold og kontakt til forsikringsmægler
 • Ejendomsdrift (kantine, rengøring m.m.).
Ansvarsområderne indebærer følgende opgaver i økonomichefens daglige arbejde:
 • Personaleledelse af afdelingens medarbejdere
 • Deltage i det daglige arbejde i afdelingen
 • Sikre korrekt og rettidig lønadministration
 • Etablere og ensrette forretningsgange og procedurer i afdelingen, herunder etablere årshjul for opgaver
 • Sikre relevant og rettidig ledelsesrapportering
 • Sparre med forretningen om regnskabsmæssige og økonomistyringsmæssige forhold
 • Servicere og supportere med udarbejdelse af analyser og præsentationer
 • Afklare regnskabsmæssige problemstillinger
 • Varetage den daglige kontakt med selskabets revisor
 • Udarbejde vurderinger af investeringsplaner, nye initiativer og udarbejde business cases
 • Deltage i ad hoc projekter.
Udover ovenstående må påregnes opgaver, der indebærer sparring og assistance i forbindelse med de i selskabet almindeligt forekomne bogholderi-, regnskabs- og økonomiopgaver.

Personen
Som ny økonomichef i Hjørring Varmeforsyning får du en synlig rolle i virksomheden, og det er derfor vigtigt, at du er udadvendt, positiv og god til at skabe tillid og "ro" i organisationen. Du har en åben og ærlig ledelsesstil, og du er god til at motivere dine medarbejdere. Du trives i en til tider travl hverdag, og du er god til at sikre og medvirke til fremdrift.

Personlige kvalifikationer:
 • Har gode samarbejdsevner og kan lede og kommunikere med dygtige medarbejdere
 • Er udviklingsorienteret
 • Arbejder struktureret og analytisk
 • Gode kommunikative evner - både mundtligt og skriftligt
 • Har blik for processer, men samtidigt fokus på resultater
 • Formår både at igangsætte og afslutte
 • Er i stand til, i en til tider hektisk hverdag, at bevare overblikket
 • Har gennemslagskraft til at sikre kvaliteten af opgaverne
 • Er en konsekvent, motiverende, synlig, involverende og ansvarlig leder.
Faglige kvalifikationer:
Der kan være flere veje til at have opnået de fornødne kompetencer i jobbet. Som udgangspunkt forventer vi, at du er uddannet cand.merc.aud. eller lignende. Du kan f.eks. have en baggrund fra revision, hvorfra du har opbygget en bred indsigt i alle økonomi- og regnskabsfunktionens opgaver. Det er vigtigt, at du både kan lede og delegere opgaver til andre, men samtidig også, at du selv har erfaring i udførelsen af de forskellige dele af økonomi- og regnskabsfunktionen, så du også kan være selvproducerende.

Det vil være en fordel, men ikke en forudsætning, at du har erfaring fra forsyningsbranchen, men det er vigtigt, at du har lysten og evnen til at sætte dig ind i de lovmæssige, juridiske og økonomiske vilkår, som en fjernvarmeforsyning er underlagt.
 • Har en relevant uddannelse inden for økonomi og flere års erfaring med økonomi og regnskab
 • Gode IT-færdigheder og stor erfaring med Excel og resten af Office-pakken
 • Har ledelseserfaring og trives i en ledende rolle med stort ansvar, hvor du kan arbejde tæt med forretningen
 • Erfaring med lovgivning og principper i årsregnskabsloven
 • Har indgående overblik og kendskab til økonomistyring
 • Har interesse for komplekse problemstillinger og motiveres af at få et selvstændigt ansvar.
Du tilbydes:
Som økonomichef får du en spændende stilling, hvor du får stort ansvar og medbestemmelse. Du får reference til selskabets direktør og kommer derfor tæt på de forretningsmæssige beslutninger i virksomheden. Sammen med selskabets direktør og driftsleder deltager du i bestyrelses- og repræsentantskabsmøder. Du tilbydes en stilling i en virksomhed med højt til loftet og en åben og rummelig kultur. Du får en udfordrende og afvekslende hverdag, hvor der er stor fleksibilitet og mulighed for at præge din hverdag.

Andet:
Ansøgere til stillingen vil ud fra en helhedsbetragtning blive vurderet på de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer.

Kandidater til stillingen skal være indstillet på eventuelt at gennemgå et testforløb.
 
Se samlet stillings- og personprofil på:
https://www.hjvarme.dk/om-os/job

Kontakt
Kontaktperson
Per Sørensen
Tlf:
4041 6197
Adresse
Buen 7
9800 Hjørring
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
19-12-2018
Kviknummer:
LJA-68973590
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Jura og retsvæsen,
Kontor og administration,
Ledelse,
Offentlig,
Økonomi
Lignende job
& friends
Frist:
16-07-2019
Autonomous Mobility
Aalborg, Nordjylland
Frist:
16-07-2019
Opret dit CV

Opret dit CV på NordjyskeJob.dk og bliv fundet af virksomhederne.

Få en jobagent

Opret en jobagent og lad jobbet komme til dig direkte i din mailbox.