Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kampinformationsgaster til nyoprettet stilling på Inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN

Flådestation Frederikshavn

Frederikshavn, Nordjylland

Fuldtid
Kontakt
Flådestation Frederikshavn
Flådestationen 1
9900 Frederikshavn
Tlf
72 81 90 00
Kontakt
Højlund Rikke Thomsen
9900 Frederikshavn
Danmark
Praktisk information
Oprettet
06-12-2023
Udløber
06-01-2024
Kviknummer
LJA-85154866
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Øvrige stillinger

Ønsker du at bringe din faglighed i spil og være med til at sætte retningen for kampinformationsfaget i KNUD RASMUSSEN-klassen?
Så giver denne nyoprettede stilling en unik mulighed for at sætte dit personlige præg på opgaveløsningen.

Om os

Inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN er den første af de tre enheder i KNUD RASMUSSEN-klassen, der udgør division 19. under 1. Eskadre.

Vi opererer i de smukke, men til tider barske farvande i kongerigets nordligste egne, hvor også de mænd hvis navne skibene bærer foretog deres ekspeditioner.

I vinterperioden opererer vi typisk i Sydvestgrønland, mens vi om sommeren, når isen bryder op, bevæger os nordpå til Thuleområdet, eller op langs østkysten.

Opgaverne spænder bredt og omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, fiskeriinspektion, støtte til det grønlandske samfund, herunder search and rescue, samt støtte til forskellig forskning.

KNUD RASMUSSEN har to besætning, men skifter dråbevis så alle over tid sejler med alle.
Den lille besætning giver et tæt samarbejde mellem officerer, befalingsmænd og menige. Der er et godt og behageligt arbejdsklima med en uformel tone i en flad organisation

Om stillingen

Stillingen som kampinformationsgast er nyoprettet med henblik på at styrke skibets operative opgaveløsning i den lave ende af konfliktskalaen.

Som eneste KI-gast ombord kræver stillingen en robust erfaring fra tidligere tjeneste, idet ansvarsområdet på sigt vil favne bredt inden for KI-faget uden støtte fra en større KI-organisation.

Da stillingen er nyoprettet, er opgaverne og modus ikke endelig fastlagt. Du vil derfor få mulighed for personlig indflydelse på den endelige stillingsbeskrivelse, samt modus for opgaveløsningen.

Som en del af stillingen varetager du funktionen som air controller (AC’er) under helikopterflyvning og fiskeriassistent under fiskeriinspektion. Du kommer til at arbejde tæt sammen med skibets vagtchefer i opgaveløsningerne.
Da besætningen er lille, hjælpes vi ad hvorfor forefaldende arbejde på tværs af faggrænserne er en del af hverdagen.

Sejladsmønsteret er som udgangspunkt otte uger ude og otte uger hjemme. Udskiftningsdatoerne for kommende år bliver fastlagt sidst på året, og sejlplanen udarbejdes i samarbejde med din modpart. Det betyder, at du selv har indflydelse på sejladsmønstret, og at du ved, hvornår du skal sejle op til et år ud i fremtiden.

KNUD RASMUSSEN skal i to perioder - ultimo 2023 til medio 2024 og ultimo 2024 til medio 2025 opgraderes. Der skal derfor påregnes længere hjemmeperioder, hvor skibet ligger i Danmark. Der vil i forbindelse hermed være mulighed for at gennemføre relevant uddannelse og efteruddannelse udover vagttjeneste ombord.

Om dig

Du besidder en stor faglig stolthed og ønsker at forme dit job i en kompetent og positiv retning.

Du er energisk, effektiv og har mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt. Desuden er du er i stand til at tage ansvar for - og selvstændigt arbejde med, dit område. Du formår dog samtidigt at indgå i et team hvor der løftes i flok.

Udover at have bestået Søværnets grund- og KI- uddannelse har du en bred og robust erfaring inden for KI-området, herunder brug af C-flex. Da du vil skulle fungere som KI-omdrejningspunkt, uden en dedikeret KI-organisation, tillægges værdier som fleksibilitet, professionalisme, drift orientering og positivt humør stor værdi. Du skal være klar på at gennemføre nødvendig uddannelse og evt. efteruddannelse på nye systemer.

Du er uddannet AC’er (ungraded) og har status. Er du ikke uddannet AC’er, men besidder øvrige for stillingen ønskede kompetencer skal du gennemføre AC ungraded kursus snarest muligt efter ansættelse.

Du har en positiv tilgang til arbejdet i Søværnet, også under de til tider ekstreme vejrforhold, som kan opleves under sejlads i Nordatlanten.

Du har blåt bevis og er godkendt til sejlads uden begrænsninger. Det er ønskeligt, at du har gyldigt Q som røgdykker.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Banjermester SSG Finn Zimmer, telefon 41 30 98 27, e-mail 1eknud-bma@mil.dk eller
Banjermester OS Jesper Lønbo, telefon 41 30 98 28, e-mail 1eknud-bmb@mil.dk
Alternativt CSG Lars Kresten Hoel, 1E-ST-BS01@mil.dk, telefon 7285 3214.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 6. januar 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. marts 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på Nordjyskejob.dk

Ansøg nu
Virksomhed
Flådestation Frederikshavn
Flådestationen 1
9900 Frederikshavn
Telefon
72 81 90 00
Kontaktperson
Højlund Rikke Thomsen
Adresse
9900 Frederikshavn
Danmark
Praktisk information
Oprettet
06-12-2023
Udløber
06-01-2024
Kviknummer
LJA-85154866
Jobtype
Fuldtid
Fag
Øvrige stillinger