Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

PPR Aalborg søger en ergoterapeut til fast stilling i Specialafsnittet

PPR Aalborg - Administration

Aalborg, Nordjylland

Deltid
Kontakt
PPR Aalborg - Administration
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby
Kontakt
 
Telefon
93520201
Adresse
9400 Nørresundby
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
19-01-2022
Udløber:
02-02-2022
Kviknummer:
LJA-83253321
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Socialvæsen, Sundhed

Stillingen er på 22,5 timer/uge med opstart snarest muligt eller senest 01.04.22
 
Har du lyst til at gøre en forskel for børn og unge med særlige behov i forhold til deres muligheder for læring, trivsel og deltagelse i fællesskaber, så har vi et spændende job til dig!
 
Det er en delt stilling med betjening i specialafsnittet og i træningsteamet. Derudover vil der i stillingen være opgaver i specialeteams og administrative opgaver.
 
Den ene del af betjeningen vil være i Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings Specialafsnit, med betjening i specialundervisningstilbuddene VoLis.
Du skal indgå i et team bestående af psykolog, talepædagog, specialpædagogisk konsulent, fysioterapeut og ergoterapeut.
 
Der arbejdes tværfagligt med sigte mod at gøre den enkelte elev så selvstændig og livsduelig, som muligt. Dette gøres blandt andet gennem arbejdet med kompenserende strategier primært i barnets skoledag og i relation til barnets læring. Eleverne skal derudover støttes i de faglige og sociale fællesskaber.
 
Du vil derudover have opgaver i træningsteamet hvor opgaverne er træning efter sundhedslovens §140 og servicelovens §44. Træningen varetages hovedsageligt i vores træningslokaler på Lerumbakken i Nørresundby. Træningsteamet er et team bestående af ergoterapeuter og fysioterapeuter. Teamet varetager træningssager på primært børn i almenområdet.
 
Du vil indgå i to speciale teams. Oral motorisk team og CPOP team. De to teams er kommunedækkende, og varetager specialiserede indsatser. Indsatserne i oralmotorisk team vil være målrettede børn og unge med svære oralmotoriske,- og eller sensoriske udfordringer der kan være en medvirkende faktor ift. trivsel og deltagelse. I CPOP team vil du 2 gange årligt skulle lave CPOP protokoller på børn med Cerebral parese i Aalborg kommune.
 
I funktionen ligger tilmed administrative opgaver ifm. visitation til kompenserende specialundervisning for voksne. 
 
Som ergoterapeut ved PPR lægges der vægt på at du: 

 • Er fagligt velkvalificeret, har erfaring med området og er uddannet ergoterapeut med gyldig autorisation.
 • Er samarbejdsorienteret både internt i organisationen og eksternt ift. skoler, forældre og andre samarbejdspartnere.
 • Kan arbejde tæt sammen med dine nærmeste kollegaer; herunder indgå i makkerskab med fysioterapeut. 
 • Kan arbejde selvstændigt, da en stor del af arbejdet er vejledende og konsultativt.
 • Har interesse for at arbejde med udredningsopgaver og træningsopgaver
 • Har gå på mod og lyst til at lære nyt og udvikle dig fagligt.
 • Kan indgå i tværfagligt samarbejde i komplekse sager, hvor ergoterapi ikke nødvendigvis er i centrum.
 • Har en helhedsorienteret tilgang til interventionen omkring barnet og tager alle aspekter af barnets liv i betragtning.
 • Er konstruktiv i din tilgang til opgaven og kan se muligheder indenfor de rammer og vilkår, vi arbejder under.
 • Er udadvendt, kreativ, har humor og et positivt sind.

Vi kan tilbyde et job med 
 • Såvel faglige som personlige udfordringer
 • Muligheder for faglig udvikling herunder kollegial sparring.
 • Hjælp og støtte fra ledelse og kolleger.
 • En uformel omgangstone.
 • Selvstændigt arbejde med selvstændige beslutninger og stor fleksibilitet i dagligdagen.
 • En travl og spændende arbejdsdag, hvor dagene sjældent ligner hinanden.
 • Vi er et team, hvor kollegialt fællesskab, humor, og samarbejde vægtes højt.
 • Medlemskab af et velfungerende tværfagligt team samt en stor og engageret ergo- og fysioterapeutgruppe med et højt fagligt niveau.
 
Opgaver i stillingen 
 • Rådgivning og vejledning til forældre og samarbejdspartnere, bl.a. lærere og pædagoger.
 • Varetagelse af genoptræning; bl.a. efter botox og ortopædkirurgiske indgreb.
 • Varetagelse af individuelle træningsforløb med børn på Servicelovens §44 samt undervisningsorienterede forløb.
 • Varetagelse af OPT (oral placement therapy) forløb – undersøgelse og træning.
 • Udfyldelse af årlige CPOP-protokoller på børn med Cerebral Parese.
 • Rådgivning, vejledning omkring hjælpemidler samt tilpasning af hjælpemidler.
 • Udtænkning af kreative og anderledes løsninger på børnenes forskellige udfordringer.
 • Betjening af klasser; herunder råd og vejledning
 • Tværfagligt samarbejde med PPR’s betjeningsteam på skolen.
 • Administrative opgaver ifm. visitation.
 
Betjeningsområder
 
Det område som PPR’s betjeningsteam betjener er VoLis. I disse tilbud arbejdes inkluderende og eleverne støttes i at være en del af nære læringsfællesskaber - altid med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og forudsætninger og med sigte på at øge elevernes læring og trivsel. Specialundervisningstilbuddene er blandt andet kendetegnet ved færre elever i klassen, en fokuseret specialpædagogisk indsats, der er tilpasset elevgruppens udfordringer og behov samt et øget forældresamarbejde
 
Du vil få stillet arbejdsplads til rådighed i Godthåbsgade, i Nørresundby.
 
 
PPR Aalborg som organisation
 
PPR Aalborg er fysisk placeret på Skoleforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby samt på afdelinger på Godthåbsskolen og i Tranumparken. Den aktuelle stilling er tilknyttet Godthåbskolen i Godthåb ved Svenstrup.
 
PPR 0-18 år Aalborg er en rådgivningsenhed i Skoleforvaltningen. Vi yder faglig vejledning til daginstitutioner og skoler med henblik på, at styrke deres arbejde med at udvikle inkluderende børnefællesskaber. PPR’s indsats har altid et pædagogisk sigte, og tager derfor afsæt i en pædagogisk kontekst med inddragelse af børns, forældres og professionelles perspektiver som en grundlæggende tilgang til at forstå børn i forskellige former for vanskeligheder. Målet med PPR’s indsats er, at alle børn i Aalborg Kommune gives gode muligheder for læring, udvikling og trivsel.
 
For oplysninger om PPR Aalborg henvises der til hjemmesiden: www.ppr-aalborg.dk
 
Forud for endelig ansættelse i stillinger, hvor medarbejdere er i kontakt med børn og unge under 15 år, indhentes børneattest ("pædofiliattest") samt straffeattest. Læs mere på www.aalborg.dk (under "Børn og skole" dernæst "Folkeskole" og endelig "Straffeattest ved ansættelse").
 
Det er en fordel for ansættelse, at du har kørekort og kan disponere over egen bil i arbejdstiden, men det er ikke et krav.
 
 
Aflønning:
Efter gældende overenskomst
 
Der er flexordning på arbejdspladsen. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til.
afsnitsleder Charlotte Vestergård, tlf: 9352 0201. Mail: cve-skole@aalborg.dk
faglig koordinator Lise Pihl Kjærsgård, tlf: 9352 0292. Mail: lpk-skole@aalborg.dk
 
 
Ansøgningen skal vedlægges kopi af komplet eksamensbevis, autorisation samt eventuelt udtalelser.
Endvidere skal der i ansøgningen oplyses personlig e-mail.
 
Ansøgningsfrist: onsdag den 2. februar 2022
 
Ansættelsessamtaler: mandag den 7. februar 2022

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=eb037a00)

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på Nordjyskejob.dk