Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

PPR Aalborg - Administration

|
Nordjylland
|
Indrykket 18-11-2021

PPR Aalborg søger fysioterapeut til fastansættelse i specialafsnittet

Stillingen er på 37 timer/uge med opstart 1. februar 2022.
 
Har du lyst til at gøre en forskel for børn og unge med særlige behov i forhold til deres muligheder for læring, trivsel og deltagelse i fællesskaber, så har vi et spændende job til dig!
 
Stillingen er placeret i Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings specialafsnit, som betjener specialundervisningstilbud på Vester Mariendal Skole og Filstedvejens Skole.
Du skal indgå i et team bestående af psykologer, talepædagoger, specialpædagogisk konsulent, fysioterapeuter og ergoterapeuter.
 
Der arbejdes tværfagligt med sigte mod at gøre den enkelte elev så selvstændig og livsduelig, som muligt. Dette gøres blandt andet gennem arbejdet med kompenserende strategier primært i barnets skoledag og i relation til barnets læring. Eleverne skal derudover støttes i de faglige og sociale fællesskaber.
 
I ergo- og fysioterapien arbejder vi med elevernes forudsætninger for deltagelse på alle niveauer, med fokus på bl.a. motorik, forudsætninger for bevægelse, sanseintegration samt alternative kommunikationsformer.
 
Ergo- og fysioterapien på Vester Mariendal Skole er praktiksted for Fysioterapeut-uddannelsen i Aalborg. En af fysioterapeutstillingerne er således en klinisk underviserstilling, men alle medarbejdere på stedet bidrager til vejledningen af de studerende.  
  
Som fysioterapeut ved PPR lægges der vægt på at du 

 • Er fagligt velkvalificeret, har erfaring med området og er uddannet fysioterapeut med gyldig autorisation.
 • Er samarbejdsorienteret både internt i organisationen og eksternt ift. skoler, forældre og andre samarbejdspartnere.
 • Kan arbejde tæt sammen med dine nærmeste kollegaer; herunder indgå i makkerskab med ergoterapeut.  
 • Kan arbejde selvstændigt, da en stor del af arbejdet er vejledende og konsultativt.
 • Har gå på mod og lyst til at lære nyt og udvikle dig fagligt.
 • Kan indgå i tværfagligt samarbejde i komplekse sager, hvor fysioterapi ikke nødvendigvis er i centrum.
 • Har en helhedsorienteret tilgang til interventionen omkring barnet og tager alle aspekter af barnets liv i betragtning.
 • Er konstruktiv i din tilgang til opgaven og kan se muligheder indenfor de rammer og vilkår, vi arbejder under.
 • Er udadvendt, kreativ, har humor og et positivt sind.
 Vi kan tilbyde et job med 
 • Såvel faglige som personlige udfordringer
 • Muligheder for faglig udvikling herunder kollegial sparring.
 • Hjælp og støtte fra ledelse og kolleger.
 • En uformel omgangstone.
 • Selvstændigt arbejde med selvstændige beslutninger og stor fleksibilitet i dagligdagen.
 • En travl og spændende arbejdsdag, hvor dagene sjældent ligner hinanden.
 • Vi er et team, hvor kollegialt fællesskab, humor, og samarbejde vægtes højt.
 • Medlemskab af et velfungerende tværfagligt team samt en stor og engageret ergo- og fysioterapeutgruppe med et højt fagligt niveau.
 Opgaver i stillingen 
 • Rådgivning og vejledning til forældre og samarbejdspartnere, bl.a. lærere og pædagoger.
 • Varetagelse af genoptræning; bl.a. efter botox og ortopædkirurgiske indgreb.
 • Varetagelse af individuelle træningsforløb med børn på Servicelovens §44 samt undervisningsorienterede forløb.
 • Udfyldelse af årlige CPOP-protokoller på børn med Cerebral Parese.
 • Rådgivning, vejledning omkring hjælpemidler samt tilpasning af hjælpemidler.
 • Udtænkning af kreative og anderledes løsninger på børnenes forskellige udfordringer.
 • Betjening af klasser; herunder råd og vejledning
 • Træning i varmtvandsbassin
 • Tværfagligt samarbejde med PPR’s betjeningsteam på skolen.
 • Mødedeltagelse i PPR og Skoleforvaltningen i Godthåbsgade 8, Nørresundby
 • Bidrage til vejledning af studerende fra Fysioterapeutuddannelsen med mulighed for ansvar for den kliniske vejledning.
Betjeningsområder
 
De områder som PPR’s betjeningsteam betjener er specialklasserne på Vester Mariendal Skole og Filstedvejens Skole. Der går elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder af varierende grad. Flere elever har ofte flere samtidige vanskeligheder inden for flere udviklingsområder herunder fysiske handicaps og kognition. Nogle har store kommunikations vanskeligheder, hvor der arbejdes med alternative kommunikationsformer.
De typiske diagnosegrupper er cerebral parese, muskelsvind, forskellige syndromer samt mental retardering af varierende grad.
Vester Mariendal Skole har 123 elever fordelt på fire niveauer; indskoling, mellemtrin, udskoling samt helhedstilbud HHT, som huser eleverne med multiple funktionsnedsættelse.
Filstedvejens Skole har 34 elever fordelt på tre klasser samlet i samme afdeling på skolen.
 
PPR Aalborg som organisation
 
PPR Aalborg er fysisk placeret på Skoleforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby.
PPR Aalborg er en rådgivningsenhed i Skoleforvaltningen. Vi yder faglig vejledning til daginstitutioner og skoler med henblik på at styrke deres arbejde med at udvikle inkluderende børnefællesskaber. PPR´s indsats har altid et pædagogisk sigte, og tager derfor afsæt i en pædagogisk kontekst med inddragelse af børns, forældres og professionelles perspektiver som en grundlæggende tilgang til, at forstå børn i forskellige former for vanskeligheder. Målet med PPR´s indsatser er, at alle børn i Aalborg Kommune gives gode muligheder for læring, udvikling og trivsel.
 
For oplysninger om PPR Aalborg henvises der til hjemmesiden: www.ppr-aalborg.dk
 
Forud for endelig ansættelse i stillinger, hvor medarbejdere er i kontakt med børn og unge under 15 år, indhentes børne- og straffeattest. Læs mere på www.aalborg.dk (under "Børn og skole" dernæst "Folkeskole" og endelig "Straffeattest ved ansættelse").
 
Det er en fordel for ansættelse, at du har kørekort og kan disponere over egen bil i arbejdstiden, men det er ikke et krav.
 
Aflønning:
Efter gældende overenskomst
 
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til faglig koordinator Camilla Brøndum tlf. 93520272 eller, Afsnitsleder Rune Pedersen (frem til 1.december) eller konstitueret afsnitsleder Charlotte Vestergaard (efter 1. december), tlf. 93520201.
 
Ansøgningen skal vedlægges kopi af komplet eksamensbevis, autorisation samt eventuelt udtalelser. Endvidere skal der i ansøgningen oplyses personlig e-mail.
 
Ansøgningsfrist: Den 12. december 2021
 
Ansættelsessamtaler: Finder sted den 15. december 2021


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.


                                          


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=9633196d)

Kontakt
 
Telefon
93520272
Adresse
9400 Nørresundby
Danmark
Oprettet:
18-11-2021
Kviknummer:
LJA-82972163
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Sundhed