Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Flade-Gærum Menighedsråd

Flade-Gærum Menighedsråd

|
Nordjylland
|
Indrykket 21-10-2020

Kirke- og kulturmedarbejder

De to menighedsråd søger en kirke- og kulturmedarbejder 18 timer pr. uge, der i samarbejde med kirkernes mange frivillige, ansatte og menighedsråd vil arbejde for sognenes liv og vækst.

Der er tale om en stilling som kræver stor fleksibilitet, samarbejdsevne og selvstændighed.

Du vil selv komme til at sætte dit præg på stillingen.

Lige nu ønskes disse arbejdsopgaver løst:

 • Undervisning: minikonfirmander i samarbejde med præsterne
 • Børne- og ungdomsarbejde: planlægning af og afholdelse af børne- og ungdomsgudstjenester i samarbejde med præsterne
 • Lede babysalmesang og musikalsk legestue
 • Koordinering af frivilligt arbejde
 • PR-funktioner for menighedsrådene (kirkeblad, hjemmeside, sociale medier)

Der vil så vidt muligt blive taget hensyn til dine evner og interesser, men vi forventer at du:

 • Brænder for kirkens liv og vækst
 • Er god til at kommunikere, motivere og organisere
 • Kan arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde med andre
 • Har syn for - og måske erfaring med, hvordan kirken kan bruge de forskellige (elektroniske) medier
 • Har lyst til at arbejde med mennesker i alle aldre
 • Gerne har musiske og kreative evner
 • Er kirkeligt engageret og ønsker at være en aktiv medspiller i menighederne og deltage i såvel det kollegiale som det kirkelige fællesskab
 • Har erfaring med og interesse for praktisk kirkeligt arbejde
 • Har relevant uddannelse og basisviden inden for kristendomskundskab, kirkemusik og kirkefaglighed

Vi tilbyder dig en arbejdsplads med et godt samarbejdsmiljø og et arbejde med alsidige og interessante arbejdsopgaver, som du selv er med til at tilrettelægge og forme. Desuden vil der blive stillet kontor til rådighed, beliggende Brønderslevvej 56, 9900 Frederikshavn, fuldt indrettet og med nødvendige hjælpemidler.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis
kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Det er en betingelse, at den obligatoriske uddannelse for sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære (CIR nr. 10001 af 12/11/2019) om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 289.193,45 kr. 383.181,44 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.653,57 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør 31.773,20 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2.
Årslønnen aftales inden for intervallet 303.653,57 kr. 433.790,18 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 318.112,58 kr.(nutidskroner). Rådighedstillægget udgør 31.773,20 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 882,59 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådene og Kirkekultur.nu

Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid. Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådene indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Praktiske oplysninger:

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
Sognepræst Gurli Møller Andreasen på tlf.: 42 46 52 57
Sognepræst Lene Birgit Plougmann på tlf.: 98 48 60 09
Formand Torben Christensen på tlf.: 40 27 42 53

Ansøgning med relevante bilag sendes til Åsted-Skærum-Kvissel sognes menighedsråd v/ formand Torben Christensen på flg. adresse: 8433fortrolig@sogn.dk senest 09. november 2020 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 47.

Det er muligt at få indsigt i sognenes geografiske placering, aktivitetsniveau og tilbud ved at gå ind på hjemmesiden www.gaerumsogn.dk eller www.aastedkirke.dk

Vi glæder os til at modtage din ansøgning

Kontakt
Torben Christensen
Telefon
4027 4253
Adresse
9900 Frederikshavn
Danmark
Oprettet:
21-10-2020
Udløber:
09-11-2020
Kviknummer:
LJA-81294916
Jobtype:
Deltid
Freelance
Arbejdsområde:
Kontor og administration,
Salg & Kommunikation,
Øvrige stillinger