Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Bofællesskaber, Bostøtte og Værested

|
Nordjylland
|
Indrykket 03-10-2019

Assisterende leder til Bofællesskaber, Bostøtte og Værested

Enhver har behov for at opleve meningsfuldhed og handlemuligheder i sit liv! Det være sig i såvel de store drømme, såvel som i daglige behov, opmærksomheder og ønsker.
 
Vi støtter borgerne i at opbygge et meningsfuldt og uafhængigt liv for den enkelte, således at den enkelte kan leve det liv som vedkomne drømmer om. Meningsfuldhed og uafhængighed er nøglesten i vores praksis – og via en pædagogisk tilgang som bygger på høj faglighed, erfaring, mod til at prøve at gå nye veje og ikke mindst en høj etik tilbyder vi udviklingsstøttende relationer, så borgerne kan skabe det liv, de hver især finder meningsfuldt.
 
Borgernes drømme – og dermed deres initiativ og energi – er en væsentlig motivation og dermed også løftestang i det socialpædagogiske arbejde. Med drømmene skubber vi positivt til det, den enkelte kan, og det vedkomne kan lære på en måde, der både giver høj livskvalitet, meningsfuldhed for borgeren og ikke mindst stor arbejdsglæde. Vi tror på, at det er vigtigt at understøtte den enkeltes mulighed for at føle sig betydningsfuld i sit eget og andres liv. Vi kalder det Livskraft.
 
Livskraft er et centralt afsæt for den pædagogiske praksis i Bofællesskaber, Bostøtte og Værested, en praksis som tillige tager afsæt i en neuroaffektiv tilgang, byggende på afstemning efter borgeren, affektregulering og mentalisering.  
 
Om organisationen:
Bofællesskaber, Bostøtte og Værested er et vidtfavnende ledelsesfelt bestående af otte bofællesskaber uden nattevagt (SEL § 85), Værestedet Perlen, som er et uvisiteret tilbud (SEL § 79) samt et bostøtte team, som yder bostøtte til borgere bosat i Aalborg Kommune (SEL § 85). Vi er i ledelsesfeltet hver uge i kontakt med gennemsnitligt 350 borgere med lettere udviklingshæmning enten via visiterede ydelser eller på Værestedet Perlen. Bofællesskaber, Bostøtte og Værested er et af i alt seks ledelsesfelter i Fagcenter for Livskraft – et af de fem fagcentre i Aalborg Kommunes Handicapafdeling under Ældre- og Handicapforvaltningen.
 
Om stillingen og din nye arbejdsplads:
Dine opgaver som assisterende leder knytter sig særligt til de otte bofællesskaber (syv uden nattevagt og en med rådighedstjeneste), som ligger geografisk spredt i Aalborg og omegn. I Bofællesskaberne bor 74 voksne, som alle har behov for pædagogisk støtte. Du har daglig ledelse for bofællesskaberne, hvilket betyder at du dermed også har daglig ledelse for 25 medarbejdere, som arbejder fleksibelt i ledelsesfeltet efter behov.
 
Din opgave som assisterende leder er i høj grad at sikre ledelsesmæssig understøttelse af de 8 meget selvstændige og handlekraftige teams i bofællesskaberne. Denne opgave er alsidig – men du kan forvente at være leder for medarbejdere som har høj faglighed, erfaring, og dedikation til deres arbejde. Du kan forvente at medarbejderne som individ og team varetager mange opgaver selvstændigt, men vil vende sig mod dig når de oplever behov for sparring ved høj kompleksitet, juridisk vejledning eller større organisatoriske udfordringer o.lign.
 
Det er et guldæg for den leder, som vil understøtte medarbejdere i at stå stærkt i at løse komplekse udfordringer og skabe sikkerdrift på en arbejdsplads som ønsker at udvikle sig i en faglig og politisk kontekst.
 
Du skal mestre at skabe og kommunikere tydelige rammer, sikre følgeskab og systematik i opgavehåndteringen, således at de 8 bofællesskabs teams fortsat lykkes med de givne opgaver, fagligt såvel som driftsorienterede i hver enkelt bofællesskab.
 
Du skal medvirke til, at vi fortsat har en arbejdsplads med et stærkt arbejdsmiljø, hvor både medarbejdernes indsats og den organisatoriske styring bidrager til Livskraft for borgerne: at de oplever at være mest mulig selvstændige, trygge og betydningsfulde.
 
I ledelsesfeltet indgår du i et ledelsesteam med din nærmeste leder, og I har et tæt samarbejde om at udvikle ledelsesfeltet samlet set. Du har daglig ledelse af bofællesskaberne, mens leder af tilbuddet har daglig ledelse af bostøtteteamet og Værestedet Perlen.
 
Dine kerneopgaver er:

 • At lede andre til at kunne skabe både hverdagsrytme og innovative prøvehandlinger sammen med borgerne.
 • At støtte sikker drift og kvalitet i tilrettelæggelsen af de givne ressourcer.
 • At byde ind med specialfaglig viden til - sammen med medarbejderne – at finde muligheder, når komplekse problemstillinger og fx dobbeltdiagnoser synes at låse en situation.
 • At oversætte og implementere overordnede beslutninger og tiltag til en håndterbar praksis.
 • At bruge tilgangen Livskraft som løftestang til ledelsesmæssigt at understøtte et samlet ledelsesfelt, som ønsker at udfordre "plejer" i søgen mod sammen med borgerne at finde mening og kvalitet for den enkelte.
 • At arbejde struktureret med konstruktiv opfølgning i bofællesskaberne, så alle trives og udvikler sig.
Vi forventer, at du:
 • Har øje for at udvikle kvaliteten af velfærd på socialområdet - med afsæt i borgernes potentiale og perspektiv.
 • Kan kommunikere og konkretisere overordnede strategier og beslutninger, så det knyttes til opgaven og dagligdagen i bofællesskaberne.
 • Kan skabe og indgå i dialog og ansvarsfordeling, der understøtter potentialet i at være forskellige.
 • Tålmodigt kan håndtere komplekse samtaler med både medarbejdere, pårørende og andre – og har evnerne til at være lyttende, kommunikerende og mentaliserende.
 • Har blik for at skabe samarbejdsflader med andre, hvor det vurderes effektfuldt.
 • Kan sætte rammer og skabe følgeskab.
 • Er en selvstændig, struktureret og handlekraftig leder, som samtidig hæver blikket, sparrer og koordinerer med andre.
 • Har kendskab og holder dig orienteret i det Specialpædagogiske område med viden om både Service- og Sundhedslovgivning.
 • Er velformuleret på skrift og har gode IT-kundskaber
Kendskab til Aalborg Kommune eller generelt fra kommunalt regi er en fordel, men ikke et krav.
Beskriv gerne konkret, hvordan din ledelsesmæssige tilgang vil være hos os. Du kan kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger og rekvirere en case, du kan forholde dig til i ansøgningen.

Du kan forvente en arbejdsplads, der:
 • Har vilje til og øje for udvikling i både små idéer såvel som større processer, som kan medvirke til størst mulig kvalitet og selvstændighed for borgerne.
 • Har stor åbenhed og direkte kommunikation mellem dedikerede, dygtige og erfarne medarbejdere og leder.
 • Er præget af stort engagement og kultur for gennemsigtige beslutningsprocesser med mulighed for indflydelse.
 • Har et godt arbejdsmiljø, som alle tager del i og føler ansvar for både som individ og gruppe.
 • Tilbyder kompetenceudvikling og uddannelse samt sparring i tværgående strategiske ledelsesnetværk på Handicapområdet.
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte leder Anne Marie Møller Bøjer på tlf.: 25 20 03 11 for yderligere oplysninger.
 
Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Ansøgningsfrist er fredag 8. november 2019.
Vi forventer at afholde samtaler fredag d. 22. november 2019.
 
Ansøgere, der kaldes til samtale, får via mail tilsendt en personprofil, som skal besvares.
 
Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2020.       
                        
Læs mere om Aalborg Kommune og Ældre- og Handicapforvaltningen:
I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. Vores vision er at skabe fremtidens velfærd præget af værdierne nærvær, ansvarlighed og respekt.
 • Bliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens Vision 2020
I Ældre- og Handicapforvaltningen skal du som leder af medarbejdere leve op til følgende ledelseskompetencer:
 • Leder af medarbejdere
 • Leder af ledere
 • Afdelingschef
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
vision2020.aalborg.dk
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=bfcca5bb)

Kontakt
 
Adresse
9400 Nørresundby
Danmark
Oprettet:
03-10-2019
Kviknummer:
LJA-76152828
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Kontor og administration,
Økonomi,
Jura og retsvæsen,
Offentlig,
Ledelse,
Human Resources