SØG JOB MED ET ENKELT KLIK - DER ER LIGE NU 
2.407
2.407
 JOBS
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Hjørring Kommune

|
Nordjylland
|
Indrykket 24-11-2021

GENOPSLAG - Koordinerende rådgiver til "Familien Først" indsatsen i Hjørring kommune

”Familien først” er en tværgående indsats mellem tre forvaltningsområder Sundhed-, Ældre- og Handicapforvaltningen, Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børne- Fritids- og Undervisningsforvaltningen.

Som følge af den kommende hovedlov får borgere i særligt udsatte positioner mulighed for at vælge, at der skal laves en helhedsorienteret plan for deres sociale foranstaltninger og indsatser efter forskellige lovgivninger.

Hjørring Kommune har i en årrække arbejdet med projekt ”Familien Først”.
Projektet har bl.a. udviklet en samarbejdsmodel, som anvendes på netværksmøder til at koordinere samarbejdet og indsatserne, styrke inddragelsen af borgeren i egen sag samt udarbejde en helhedsorienteret plan.

Netværksmøderne planlægges og faciliteres af den koordinerende rådgiver, som er uden myndighedsansvar indenfor de tre forvaltningsområder.

Styregruppen for projekt ”Familien Først” har nu besluttet, at funktionen som koordinerende rådgiver skal være en del af driften, hvorfor denne stilling kommer i opslag.

Der er tale om en fast 30 timers stilling som koordinerende rådgiver til besættelse pr. 1. februar 2022. Vi søger en medarbejder, der fx har en grunduddannelse som socialrådgiver, socialformidler, akademiker og lign. Men ansøgere med andre uddannelsesbaggrunde kan ligeledes være relevante.  

Den koordinerende rådgiver får sammen med ledelsen ansvar for at visitere sagerne til ”Familien Først” indsatsen og for at følge og dokumentere sagernes udvikling – fagligt, økonomisk og menneskeligt, således at vi løbende kan evaluere indsatsens betydning for borgeren og borgerens sag.

Hvem er du?
Vi søger en koordinerende rådgiver, som brænder for at være procesfacilitator på netværksmøder, og som har kompetencerne til at inddrage borgeren aktivt i egen sag, samtidig med at der udvikles en helhedsorienteret plan.

Du har erfaring med facilitering af netværksmøder, har efteruddannelse i Signs of Safety, samt kendskab til LØFT og Empowerment.

Du kommer til at varetage en koordinerende og faciliterende funktion i op til 50 sager årligt på tværs af de tre forvaltningsområder.

Du indtager rollen som tydelig mødeleder, og er i stand til at styre processen ved bl.a. at rammesætte, stille spørgsmål, samle op og bruge whiteboard/storskærm.

Du arbejder systematisk og helhedsorienteret, kan have overblik over komplekse sager, og din tilgang til samarbejdet er neutralitet, nysgerrighed og åben kommunikation.

Udover at være aktivt koordinerende og faciliterende ift. mødeaktivitet i de konkrete sager, bidrager du til faglig opkvalificering af relevante medarbejdere i de tre forvaltningsområder bl.a. i arbejdsmetoderne indenfor Signs of Safety.

Du skal desuden forvente at løfte administrative og praktiske opgaver i relation til planlægning og gennemførelse af mødeaktiviteterne, og vi forventer, at du har erfaring med at lave systematisk opsamling på de resultater, der opnås, og at du kan udarbejde en evaluering og skriftlig afrapportering til brug for styregruppen.

Konkrete opgaver for den koordinerende rådgiver:

  • At varetage min. 4 møder årligt pr. sag (hver 3. måned)
  • Sikre samtykkeerklæring fra borgeren
  • Koordinering og kalenderbookning af møderne
  • Udarbejde dagsorden og referat til møderne
  • Møde-facilitering ud fra strukturen i Signs og Safety
  • Sparring til mødedeltagerne før og efter møder ved behov
  • Netværksafdækning mhp. at inddrage borgerens professionelle og private netværk i sagen
  • Løbende faglig opkvalificering til relevante medarbejdere
  • Opsamling, analyse og afrapportering på indsatsen som helhed.

Projektet er forankret i Familie- og Handicapafdelingen med baggrund i, at der allerede her er en faglig ekspertise ift. det tværfaglige samarbejde, inddragelse af borgeren/netværket og arbejdsmetoderne indenfor bl.a. Signs of Safety.  

Du kommer til at referere til Familie- og Handicapafdelingens leder og indgå i tæt sparring med afdelingens netværksrådgiver, som er uddannet i, og har stor erfaring i at arbejde med Signs of Safety i praksis.

Om Familie- og Handicapafdelingen:
Kerneopgaven er råd og vejledning, behandling af underretninger, forebyggende indsatser (§11), børnefaglige undersøgelser, handleplaner, iværksættelse og opfølgning af foranstaltninger og sagsbehandling i øvrigt indenfor rammerne af bl.a. Serviceloven.

Vi arbejder ud fra en visionær fagstrategi ”Fælles børn – Fælles indsats”, som bl.a. indeholder investering i flere rådgivere. Målsætningen er et gennemsnitligt sagstal på 25 sager pr. rådgiver, hvilket giver mulighed for at sætte tidligere ind, følge hyppigere op og skabe endnu bedre involvering af familie, netværk og samarbejdspartnere omkring barnet.

I Familie- og Handicapafdelingen er vi organiseret i et bydistrikt, et landdistrikt, en modtagelse med et indsatsteam, et handicapteam og et familieplejespeciale under nærmeste ledelse af 5 teamledere.

Vi værdsætter at være en organisation med højt til loftet og kort vej fra idé til handling.

Vi lægger vægt på at være et fællesskab med tillid, dialog og arbejdsglæde og yder gerne en ekstra indsats for hinanden og kerneopgaven.

Derfor har vi også høj grad af frihed under ansvar fx i forhold til fleksibel arbejdstilrettelæggelse, således at arbejdsliv og privatliv kan hænge sammen.

Praktiske oplysninger:
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos netværksrådgiver Linda Fynshave tlf. 4122 3572 og afdelingsleder Gitte Schimmell tlf. 4122 3534.

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende overenskomst.
Der indhentes reference samt børne- og straffeattest inden ansættelse.
Det er en fordel, at du har mulighed for at benytte egen bil i arbejdstiden.

Der henvises i øvrigt til:
Hjørring kommunes Børne-, Unge- og Familiepolitik: (https://hjoerring.dk/Media/9/8/buf-politik.pdf)
Fælles Børn – Fælles Indsats: (https://hjoerring.dk/Media/8/3/Fagstrategi%20for%20B%C3%B8rne-%20og%20Familieomr%C3%A5det%20%20_pixi_2018.pdf)
Forebyggelses- og indsatspolitikken: (https://hjoerring.dk/Media/3/A/forebyggelses-og-indsatspolitik.pdf)
Fælles Ansvar:(https://hjoerring.dk/Media/C/2/faelles-ansvar.pdf)
Ungegarantien: (https://www.ungegarantien.dk/)

Hjørring Kommune har røgfri arbejdstid
Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden - hverken inde eller ude.
Læs mere her: Røgfri arbejdstid

Ansøgningsfrist 08/12-2021

Vi ser frem til at modtage din ansøgning
 

Kontakt
Kontaktperson
 
Adresse
9800 Hjørring
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
24-11-2021
Kviknummer:
LJA-82997088
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Socialvæsen
Job fra denne arbejdsgiver
Hjørring, Nordjylland
Frist: 
24-01-2022
Hjørring, Nordjylland
Frist: 
23-02-2022
Hjørring, Nordjylland
Frist: 
07-02-2022
Hjørring, Nordjylland
Frist: 
04-02-2022
Hjørring, Nordjylland
Frist: 
27-01-2022
Hjørring, Nordjylland
Frist: 
24-01-2022
Opret dit CV

Opret dit CV på NordjyskeJob.dk og bliv fundet af virksomhederne.

Få en jobagent

Opret en jobagent og lad jobbet komme til dig direkte i din mailbox.