Tips til din ansøgning

En jobannonce afspejler et behov virksomheden har for at få løst nogle konkrete arbejdsopgaver. De kandidater, der er interessante for virksomheden, er dem, de tror på, kan løse disse arbejdsopgaver.

En god ansøgning handler derfor om det job, du søger, den virksomhed, du søger hos og dig - i nævnte rækkefølge.

Her er der nogle tips, der kan bringe dig nærmere jobbet.

At blive inviteret til jobsamtale

Formålet med din ansøgning er, at virksomheden får lyst til at tale med dig. Formålet med jobsamtalen er at finde ud af, hvem de vil ansætte. Når du skriver din ansøgning så koncentrer dig om at komme til samtale. Du kan alligevel ikke forudse alle 'hvad nu hvis'er', 'eventueller', eller 'det kan jo være, at'er'.

Fortæl hvordan du kan løse virksomhedens behov

En jobannonce indeholder en række krav og ønsker til den kommende medarbejder. I din ansøgning gælder det om, at du fortælle, hvordan du opfylder disse krav. Du kan dog sagtens søge et job, selv om du ikke opfylder samtlige punkter. Især ønskerne er til forhandling. Hvordan skelner du så mellem krav og ønsker?

De ufravigelige krav, der hører til de fleste job, er i langt de fleste tilfælde faglige og du vil typisk finde dem under overskriften 'kvalifikationer' f.eks. formuleret i stil med:
...Du skal have en uddannelse som...
...Vi forventer, at du har...
...som minimum, har du X års erfaring...
...du behersker...
...det er en forudsætning, at du behersker...
...det er et krav, at du har...

Ønskerne er alt det andet og ønsker behøver du bestemt ikke opfylde.. Ønsker er pakket ind i sætninger som:
...det vil være en fordel, hvis...
... en uddannelse som XX eller YY eller tilsvarende...
...måske har du en baggrund som...
...eller tilsvarende...

Når du skriver din ansøgning, så start med de ufravigelige krav og beskriv, hvordan du opfylder dem. Herefter kan du fortælle om de ønsker, du opfylder.

Din motivation er afgørende

Et af dine argumenter er din motivation - for jobbet, for virksomheden og for dine fremtidige karrieremuligheder. Det er gennem motivationen læseren kan mærke din begejstring - og få lyst til at møde dig.

Brug aldrig som motivation, at du søger et job på grund af arbejdsløshed, skilsmisse, tidligere sygdom, fordi du er kørt træt i dit nuværende job eller har en dårlig chef. Disse begivenheder kan være årsagen til at du søger væk fra din nuværende situation, men ikke grunden til at du søger hen til nogle nye omgivelser.

Du kan både starte og afslutte din ansøgning med at fortælle, hvorfor du søger jobbet. Men din begrundelse skal være konkret og handle om de nævnte opgaver og den eksakte virksomhed, og ikke blot være en sætning, du kan bruge i enhver ansøgning.

'Jeg søger jobbet som salgskonsulent, fordi det matcher min kvalifikationer og ønsker til et fremtidigt job' er ikke en motivation, der er til at forstå.

Det er derimod:

'Jeg søger jobbet som salgskonsulent hos jer, fordi jeg ser en mulighed for at bruge min erfaring som salgskoordinator hos virksomhed XX samtidig med, at jeg kan få en mere udadvendt rolle'.

En jobansøgning er også en virksomhedsansøgning

Du søger ikke blot et job, du søger også hos en helt bestemt virksomhed. Virksomheden ansætter dig jo også til at kunne indgå i et godt samarbejde med kolleger, til at være en god repræsentant overfor kunder, og til at følge med i virksomhedens fremtidige opgaver.

Fortæl om hvorfor du søger netop dette job i netop denne virksomhed. Du kan bruge den tekst, der står om virksomheden i selve annoncen, men oftest kan det betale sig at besøge virksomhedens hjemmeside eller se, hvad man kan finde af nyheder.